top of page

פיתוח ארגוני

תהליכי פיתוח ארגוני נועדו לסייע לארגונים לחזק את ההלימה בין מטרותיהם ואופן התנהלותם לבין סביבתם הדינאמית והמשתנה. אנו מתמחות בליווי תהליך השינוי לכל ארכו: החל מהבנה מעמיקה של הארגון וסביבתו, דרך ניסוח כיווני פעולה חדשים ועד ליישומם בחיי הארגון. 

אנו מציעות: 

  • אבחון ארגוני: זיהוי נקודות החוזק והתורפה בהתנהלות הארגונית באמצעות סקרים, קבוצות מיקוד, ראיונות עומק ותצפיות.

  • ליווי תהליכי שינוי ארגוניים: חשיבה אסטרטגית, קבלת החלטות, עיצוב ויישום מדיניות חדשה.

  • פיתוח מנהלים ומנהלות: הקניית ידע וכלים מעולם המנהיגות, ההשפעה והניהול. 

  • פיתוח צוותים: תכנון והנחייה של תהליכי למידה חוויתיים המגבשים את הצוותים בארגון ומאפשרים להם להתפתח מקצועית. 

פיתוח ארגוני

ייעוץ אישי

ייעוץ אישי למנהלים ומנהלות

תהליכי ייעוץ אישיים מאפשרים ליווי צמוד בהתמודדות עם אתגרים ייחודיים המלווים את עבודת הניהול. זהו מרחב אישי ובטוח בתוכו ניתן להציף דילמות ולגבש החלטות וכיווני פעולה ייחודיים לכל נועץ. כלי הייעוץ והניהול שפיתחנו מאפשרים למפות ולארגן את זירת השחקנים, האינטרסים והכוחות הארגונית; לבסס "מצפן פנימי" המקל על ניווט במציאות משתנה; ולקבוע יעדים בני-השגה ביחס לכוחות האישיים והארגוניים.

הדרכה ליועצים ארגוניים בתחילת דרכם המקצועית

אנו מציעות הדרכה אישית ומקצועית לבוגרי תכניות מ.א. בייעוץ ופיתוח ארגוני המעוניינים במסגרת להמשך למידה והתפתחות אישית ומקצועית. 

במסגרת זו אנו מסייעות ליועצים צעירים לגבש את זהותם המקצועית, לבנות מסלול קריירה, ולהתמודד עם דילמות העולות במפגש עם לקוחות ראשונים. 

ייעוץ אישי

סדנאות והרצאות

הסדנאות וההרצאות שלנו מאפשרות חשיפה לעולמות המומחיות שלנו בתחומי הניהול, הסוציולוגיה הארגונית והפסיכולוגיה החברתית. המפגשים הסדנאיים מבוססים על  הרצאה אינטראקטיבית המציגה את המחקר העדכני ביותר בכל אחד מהתחומים, ולמידה של כלים ומיומנויות מעשיות המאפשרות שילוב של הידע בעבודתם השוטפת של המשתתפים.

סדנאות והרצאות

מגוון במקום העבודה

הסדנה מאפשרת לזהות הטיות פסיכולוגיות האופייניות למפגש בין תרבותי, ומספקת כלים לגיוס, ניהול ושימור של צוותים מגוונים מבחינת מוצא, אתניות, גיל ומגדר.

נשים בעמדות מפתח ומנהיגות

נשים בעמדות מנהיגות  מתמודדות עם דילמות ייחודיות הנובעות מהמתח בין ציפיות חברתיות, מקצועיות, משפחתיות ואישיות. הסדנה תאפשר לברר מתחים אלה ולגבש דרכי התמודדות מתוך מורכבות זהותית ותפקידית.

קבוצת עמיתים לומדת

למידה בקבוצת עמיתים מאפשרת מרחב להתפתחות מקצועית מתמשכת, תןך שיתוף בדילמות מעולמם המקצועי של המשתתפים, קבלת פידבק משמעותי מעמיתיהם ורכישת כלים מקצועיים.

סוגיות מפתח בניהול שותפות

הסדנה מפגישה את המשתתפים עם מושגי המפתח מעולם ניהול השותפויות, ומציעה כלים פרקטיים למיפוי זירת שותפים, בניית שותפויות, ושימור של יחסי שותפות.

כוח והשפעה במרחב הארגוני

סדנה זו עוסקת במשמעויות שיש לכוח על יחסים בארגונים. המשתתפים מאבחנים את סגנון ההשפעה האישי שלהם, ולחקור את מרחבי ההשפעה הפוטנציאליים שלהם ביחס לדילמות ניהוליות המעסיקות אותם.

ניהול בונה ויצירתי של קונפליקט

הסדנה מאפשרת לזהות את הפוטנציאל הטמון בקונפליקט כמאגר עצמתי של אנרגיה, שיכולה להיות מתועלת לשינוי אישי וארגוני. המשתתפים יתוודעו להנחות יסוד לא מודעות המעצבות גישתנו לקונפליקט, ויתרגלו כלים לתכנון אסטרטגי וחשיבה מחוץ לקופסא במצבי קונפליקט.

 

מחקר והערכה

אנו עורכות הליכי מחקר והערכה ארגוניים המאפשרים ללמוד מתוך הניסיון המצטבר, להבין את מידת האפקטיביות של העשייה הארגונית, ולפתח מודלים שניתן להטמיע בעבודה עתידית. עבודתנו מבוססת על היכרות מעמיקה עם שיטות מחקר איכותניות וכמותיות, אותן אנו משלבות בהתאם לצרכי הארגון.

 

שירותי המחקר וההערכה שלנו כוללים: 

  • מחקרי הערכה כמותית ואיכותנית המשלבים סקרים ושאלונים יחד עם קבוצות מיקוד וראיונות. 

  • כתיבה מקצועית ובניית מודלים בהתבסס על נתונים מהשטח ועל הספרות העדכנית.

מחקר והערכה
bottom of page