top of page

כלים ומאמרים

בחלק זה תמצאו כלים ניהוליים ומאמרים בעברית ובאנגלית פרי עטנו, המציגים את תחומי המומחיות שלנו.

1. מיפוי רשתות

מאפשר למפות את השחקנים הפועלים בזירה הארגונית והבין-ארגונית, לזהות שותפים פוטנציאליים, התנגדויות וערוצים להשפעה. מהווה בסיס לחשיבה אסטרטגית ופיתוח מדיניות. פותח עבור שיתופים וביחד עם צוות שיתופים. 

כלי למיפוי אישי או קבוצתי 

2. הנחייה וירטואלית - כיצד לעשות זאת נכון?

מסמך זה סוקר את האתגרים המרכזיים בהנחיית קבוצות וירטואליות ומציע דרכים וכלים להתמודדות אפקטיבית.

3. פרקטיקות של עבודה משותפת

כלי הממחין בין פרקטיקות שונות של עבודה משותפת: שיתוף, השתתפות, שיתוף פעולה ושותפות. הכלי מתייחס למאפייניה המרכזיים של כל פרקטיקה, ומהווה בסיס לבנייה וניהול של יחסי שותפות ארגוניים ובין-ארגוניים. פורסם באתר שתיל.

4.הערכת בשלות ומוכנות לפעולה משותפת

כלי המציג סוגיות ושאלות מפתח לקידום משותף של פתרון בעיה חברתית מורכבת. הכלי מציע דרכים להערכת  מוכנותם של השחקנים לעבודה בשותפות. פותח עבור שיתופים וביחד עם צוות שיתופים. 

כלים  ליועצים ומנהלים

1. מחשבה על גבול: היבטים ביקורתיים בייעוץ ארגוני

הפרק מציג ארבעה עקרונות ייעוציים המתבססים על הגישה הביקורתית לייעוץ ופיתוח ארגוני. הפרק משלב בין סקירה תיאורטית לבין דוגמאות מתהליכי ייעוץ אותם ליווינו בארגונים עסקיים, ציבוריים וחברתייים. פרק בספר 'ביקורת בפעולה', הוצאת רסלינג, 2020.

2. סיפור יוזמת 5פי2: כיצד פעלו יחד הציבורי, העסקי והחינוכי-חברתי לקידום מצוינות טכנולוגית בישראל? 

הפרק מציג את סיפורה של יוזמת 5פי2 אשר יישמה, לראשונה בישראל, את מודל קולקטיב אימפקט. הפרק מתאר כיצד חוללה היוזמה שינוי מערכתי באמצעות בניית שותפות בין ארגונים ציבוריים, עסקיים, פילנתרופיים וחברתיים. פרק בספר 'אתגר המצוינות והרוח הישראלית', הוצאת רסלינג, 2018.

3.שותפות, כוח ותרבות

המאמר מציג שלושה מודלים של עבודה בשותפות המאפשרים התמודדות עם הבדלי תרבות ועם פערי כוח ארגוניים וחברתיים. מתבסס על סדרת ראיונות עם מנהלים שעסקו בהקמתן ובניהולן של שותפות מורכבות, וכן על ניסיון מעשי בייעוץ לשותפויות. נכתב בשיתף עם דינה כשדן ופורסם בכתב העת 'אנליזה ארגונית', גיליון 16, 2012.

4.ייעוץ בזירת קונפליקט 

המאמר מציג ארבעה עקרונות ייעוץ שגיבשנו מתוך ניסיוננו כיועצות לארגונים לשינוי חברתי בישראל. המאמר מחבר בין עקרונות הייעוץ לתאוריות העוסקות בטרנספורמציה של קונפליקטים ובמאבק בונה. פורסם בכתב העת 'אנליזה ארגונית', גיליון 19, 2013. 

מודלים ומקרי בוחן  בעברית

1.  Ben David, Y., & Rubel-Lifschitz, T. (2018). Practice the Change you want to see in the world: Transformative practices of social movements in Israel. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(1), 10.

The paper explores the psychological challenges to social movements in the face of structural and cultural violence, and the cognitive and behavioural practices that help overcome these obstacles. 

2. Ben David, Y., Hameiri, B., Benheim, S., Leshem, B., Sarid, A., Sternberg, M., Nadler, A., & Sagy, S. (2017).  Exploring Ourselves within Intergroup Conflict: The Role of Intragroup Dialogue in Promoting Acceptance of Collective Narratives and Willingness Toward Reconciliation.Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 23(3), 269.

The paper presents a new intervention model for intragroup dialogue, which increases the capacity for acceptance of both Israeli and Palestinian collective narratives, and enhances willingness toward reconciliation. 

3.Rubel–Lifschitz, T. & Kashdan, D. (2015). Managing Multicultural Collaborations in a Reality of Power DifferencesIn Desivilya H. and Costea C. (Eds.), Women's Voices in Management: Identifying Innovative and Responsible Solutions. Palgrave Macmillan, NY.

The chapter tells the stories of 16 women managers who built collaborative projects, overcoming cultural gaps as well as social and organizational power differences. The managerial narratives were analysed in light of literature on the social psychology of power and values. 

מודלים ומקרי בוחן  באנגלית

1.Ben David, Y., Icekson, T., Kaye-Tzadok, A.(2021). Lost in the Matrix: dialectical tensions in facilitating virtual video groups during COVID-19 pandemic. Internet Interventions, 26, 100445.

 

2. Ben David, Y., & Idan, O. (2020). Eyes Wide Shut: Political Ideology as a Tool of Discursive Avoidance Among Israeli‐Jewish Students in the Context of Escalating Conflict. Political Psychology.

3.Ben David, Y., & Idan, O. (2019). “We don’t have to talk about how I feel”: emotionality as a tool of resistance in political discourse among Israeli students – a gendered socio-linguistic perspective. International Feminist Journal of Politics, 1-24. 

 

4. Ben David, Y. (2018). The subjective experience of power: Its implications for the maintenance of and resistance to power in relations among Jewish and Palestinian citizens of Israel. Journal of Sociology,  1440783318808904.

The research sheds new light on the power dynamics between a national majority and minority in the context of inter-group conflict. 

5. Schwartz, S. H., & Rubel-Lifschitz, T. (2009).

Cross-national variation in the size of sex differences in values: Effects of gender equality

A cross-cultural research based on representative  and student samples from 68 countries.Journal of personality and social psychology, 97(1), 171.

The findings suggest that increased gender equality permits individuals to pursue more freely the values they care about. 

6. Nadler, A., Harpaz-Gorodeisky, G., & Ben-David, Y. (2009). Defensive helping: Threat to group identity, in-group identification, status stability, and common group identity as determinants of intergroup help-giving. Journal of personality and social psychology, 97(5), 823.

The research demonstrated that high ingroup identifiers thwart a threat to group identity, through defensive help-giving. For example, by extending help to an outgroup member whose achievements jeopardise their status. 

7. Schwartz, S. H., & Rubel, T. (2005).Sex differences in value priorities: Cross-cultural and multi-method studies. Journal of personality and social psychology, 89(6), 1010.

The research assess sex differences in the importance of 10 basic values as guiding principles. Findings from 127 samples in 70 countries (N=77,528) reveal that men attribute consistently more importance than women do to power, stimulation, hedonism, achievement, and self-direction values; the reverse is true for benevolence and universalism values and less consistently for security values. 

מחקרים  אקדמיים  באנגלית

bottom of page