top of page
Video Conference

ניהול במרחב היברידי

באביגיל אנו מסייעות לארגונים לפענח את המורכבות הטמונה במרחב ההיברידי שנוצר במקום עבודתם, ולפתח מנגנונים ניהוליים להתמודדות מיטיבה.

במסגרת התהליך אנו בונות מודל עבודה מותאם אישית לכל ארגון תוך סיוע בהתמודדות עם אתגרים כגון:

 

  • כיצד ניתן לפתח מחויבות ומחוברות ארגונית בעבודה על אף המרחק הפיזי והרגשי שעשוי להיווצר במרחב הוירטואלי?

  • מה יכול לסייע לנווט בין זהויות ומרחבי פעולה מגוונים, ואף למנף את הריבוי לקידום יצירתיות בעבודה?

  • אילו פרקטיקות מסייעות לצוותים להתנהל בצורה מתואמת ולקדם חשיבה משותפת, תמיכה הדדית, ושיתוף פעולה בעבודה היברידית?

bottom of page